Vagyonmegosztás

A házastársak vagyonrészét a házassági életközösség megszűnésekor meglevő közös vagyonból lehetőleg természetben kell kiadni. Ugyancsak természetben kell kiadni a házassági életközösség megszűnésekor meglevő különvagyont is. Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, vagy számottevő értékcsökkenéssel járna, a megosztás módját vita esetén a bíróság állapítja meg.

Megtérítésének nincs helye, ha a házassági életközösség megszűnésekor nincs közös vagyon és a megtérítésre köteles félnek különvagyona sincs.

Gyakori vita tárgya a felek között, hogy más-más időpontot jelölnek meg az életközösség megszűnése tárgyában. Ebben az esetben a bíróság állapítja azt meg az eset összes körülményét mérlegelve. A mérlegelésnél a bíróság a házastársi életközösség tartalmi elemeit (szexuális kapcsolat, gazdasági együttműködés, közös lakás, közös háztartás vezetés, az együvé tartozás különféle megnyilvánulásai, közös gyermekek nevelése, hozzátartozók, vagy valamelyik fél gyermekének ellátása stb.) egymással összefüggésében vizsgálja.

Természetesen ezen túl számtalan kérdés, probléma és vitára okot adó körülmény merülhet fel egy válóper során, amelyekre mindenkor csak az adott konkrét eset fényében lehet jogi megoldást javasolni, így célszerű ügyvéd segítségének igénybevétele.