Kártérítési jog

Az élet számos területén érhet minket kár, amelynek megtérítését szeretnénk igényelni. A kár jelentkezhet vagyonban bekövetkezett értékcsökkenésként, elmaradt vagyoni előnyként vagy személyes sérelemként.

A kártérítési igény érvényesítése azonban nem egyszerű feladat, hiszen nemcsak annak jogalapját és összegszerűségét kell meghatároznunk, hanem szükség esetén kártérítési igényünk megalapozottságát alá kell támasztanunk, illetve bizonyítanunk kell azt annak vitatása esetén.

A kárigény érvényesítése során előnyben részesítem a károkozóval történő egyezségkötés lehetőségét és mindent megteszek annak érdekében, hogy a felek megállapodjanak a kár megtérítésének módjában és mértékében.

Amennyiben azonban a felek megállapodása nem jön létre, úgy ügyfeleim érdekeit peres eljárásban képviselem.