Öröklési jog

Az ember halálával a hagyatéka, mint egységes egész átszáll az örökösre. Ezt azt jelenti, hogy a meglévő vagyon és az örökhagyó tartozásai is átszállnak az örökösre, de nagyon fontos tisztázni, hogy az adósságok és a tartozások csak legfeljebb a hagyaték erejéig terheli az örököst, tehát az örökölt vagyon értékénél nagyobb adósságot, tartozást nem lehet örökölni.

Örökölni törvény vagy végintézkedés alapján lehet. Ha az örökhagyó után végintézkedés marad, akkor az öröklés rendjét ez határozza meg. A végintézkedés lényege, hogy az ökörhagyó maga dönt a hagyaték sorsáról, így eltér a törvényes öröklés rendjétől.

Végintézkedés lehet:

  • végrendelet
  • halál esetére szóló ajándékozás
  • öröklési szerződés

A végintézkedés jogszerűségét nagyon szigorú alaki és tartalmi előírások szabályozzák, amelytől történő eltérés a végintézkedés érvénytelenségéhez vezethet.

Végintézkedés esetén azonban fontos hangsúlyozni, hogy a törvényes örökös kötelesrészre tarthat igényt a hagyatékból ebben az esetben is, ami az egyharmad része annak, ami törvényes örökösként megilletné.

Az öröklés jogi szabályozása meglehetősen bonyolult és szigorú, így öröklési kérdésben ajánlott szakértő ügyvéd segítségét kérni, akár a hagyaték későbbi sorsát meghatározó döntések és azok rögzítését szolgáló irat elkészítését tekintve, akár már folyamatban lévő hagyatéki eljárásban.